0183-581578 info@physiofit.nl

Eind augustus opent het Gezondheidscentrum in Noordeloos haar deuren.

PhysioFit heeft ook een behandelkamer in het gebouw. Vanaf 1 september kunt u ook hier terecht voor Fysio- en Manuele Therapie.