0183-581578 info@physiofit.nl

Beste leden van PhysioFit,

Op dit moment wordt de hele wereld getroffen door het Corona virus. Dit heeft invloed op iedereen. Het is in deze tijd belangrijk om goed te zorgen voor de eigen gezondheid en die van elkaar.

We krijgen vragen over het stopzetten en/of tijdelijk bevriezen van het abonnement. Door de uitzonderlijke omstandigheden waar wij ons allen in bevinden, hebben wij tijd nodig om hiervoor een passend antwoord te formuleren.

Aangezien wij allemaal in hetzelfde schuitje zitten en wij allemaal van elkaar afhankelijk zijn, hopen wij dat wij ook nu de duurzame relatie met al onze leden kunnen behouden. Sommigen van u zijn al jaren lid, anderen pas sinds kort, maar jullie worden allemaal zeer gewaardeerd. Jullie zorgen ervoor dat wij kunnen bestaan. Uw steun en vertrouwen in onze organisatie zal er hopelijk voor zorgen dat wij ook na alle hectiek onze kwaliteit kunnen behouden en alles weer kunnen aanbieden zoals u van ons gewend bent. Wij vragen om uw geduld, begrip en loyaliteit, juist nu in deze onzekere tijd.

Voor de duidelijkheid: PhysioFit is gesloten voor Fitness, groepslessen, Jeugdfitness, KidsFit en de Personal Training. Maar als u niet naar PhysioFit kunt, komt PhysioFit naar u.

Via ons YouTube kanaal op de website van PhysioFit worden filmpjes van verschillende workouts aangeboden voor bijna alle takken van dienstverlening (SeniorenFit, Shape, Pilates, ActiefFit, buikspierkwartier en vrije trainingen).
Naast oefeningen die we via ons YouTube kanaal op onze website aanbieden, is het ook mogelijk om je trainingsschema per email op te vragen. Onze instructeurs zorgen dan voor een passend schema.

Op basis van de huidige situatie kunnen we je lidmaatschap helaas niet zomaar bevriezen of stopzetten. Wij zijn verschillende vormen van compensatie aan het onderzoeken. Wij zullen u hierover zo snel mogelijk informeren. Voor wijzigingen aan uw lidmaatschap hanteren wij het huishoudelijk reglement, waarin staat dat het abonnement schriftelijk kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Rond 27 maart zal de maandelijkse incasso weer gedaan worden. Wij zijn ons bewust van het ongemak voor onze leden, wij vinden dit erg vervelend. Wij willen u graag aanspreken op uw loyaliteit en vragen om uw begrip hiervoor. Het is namelijk een vraagteken of de sluiting wordt verlengd na 6 april en of de overheid compenserende maatregelen voor fitnessclubs treft. Wij hopen op uw vertrouwen dat wij deze kwestie integer zullen afhandelen.

De Fysiotherapie gaat (voor alsnog) gewoon door!
Hiervoor hebben we RIVM maatregelen getroffen om verspreiding van het corona virus te voorkomen. De wachtkamer is gescheiden van die van de huisarts en er zijn allerlei maatregelen voor de hygiëne getroffen. En ook hier geldt:

• Blijf thuis als je verkouden bent of hoest of koorts of griepverschijnselen hebt
• Houd waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar
• Was je handen regelmatig en goed
• Gebruik papieren zakdoekjes
• Geen handen schudden

Heb jij hierover een vraag of wil je een afspraak maken dan kun je contact opnemen met PhysioFit. Bel met 0183-581578 of mail naar info@physiofit.nl.

PhysioFit zal haar leden via deze website en social media informeren over eventuele wijzigingen die op basis van de maatregelen van de overheid plaats zullen vinden.

En belangrijk: zorg goed voor jezelf én voor elkaar!

Namens het gehele team van PhysioFit.

Roy van Oosterhout