0183-581578 info@physiofit.nl

Tarieven therapie

In 2004 is de fysiotherapie uit het basisverzekeringspakket gehaald voor personen ouder dan 18 jaar.
Wat houdt dat voor u in?

Dat u alleen voor vergoeding in aanmerking komt indien u bij uw verzekeringsmaatschappij voor fysiotherapie bent bijverzekerd.
 Chronische machtiging: vanaf de 20e behandeling worden de behandelingen dan ook vergoed. De eerste 20 behandelingen komen op rekening van uw aanvullende verzekering.

U als patiënt bent te allen tijde verantwoordelijk voor de wijze waarop u verzekerd bent. Rekeningen die niet door uw zorgverzekeraar vergoed worden, moeten conform onze betalingsvoorwaarden door u betaald worden.

In 2005 zijn de tarieven voor fysiotherapie vrijgegeven.
Wat houdt dit in?
Als u verzekerd bent bij een verzekeringsmaatschappij waar PhysioFit een contract mee heeft afgesloten dan is de prijs zoals in het contract is opgenomen.Heeft u geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie?

U krijgt dan een particuliere rekening voor de verrichting volgens de tarievenlijst die hieronder vermeld staat.

Heeft u wel een aanvullende verzekering voor fysiotherapie, maar bij een zorgverzekeraar waar onze praktijk geen contract mee heeft?
Dan krijgt u eveneens een particuliere rekening voor de verrichtingen volgens de tarievenlijst die hieronder vermeld staat. Deze dient u rechtstreeks conform onze betalingsvoorwaarden aan ons te voldoen. Deze rekening dient u vervolgens zelf bij uw zorgverzekeraar te declareren, u krijgt deze dan, afhankelijk van uw verzekering, geheel of gedeeltelijk vergoed.

 

Tarievenlijst fysiotherapie 2019
Behalve voor de ziektekostenverzekeraars waar PhysioFit overeenkomsten mee heeft.

Reguliere behandeling fysiotherapie € 33,50
Reguliere behandeling manuele therapie € 46,00
Screening € 12,50
Aanhuis toeslag € 15,00Let op!

Mocht u om, welke reden dan ook, verhinderd zijn een reeds gemaakte afspraak na te komen, dan dient u deze afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen. Mocht u een afspraak hebben op een maandag of een dag volgend op een erkende feestdag spreek dan op die zon- of feestdag het antwoordapparaat van PhysioFit in of stuur een mail naar info@physiofit.nl. Doet u dit niet dan zijn wij genoodzaakt de volledige kosten van de afspraak in rekening te brengen.

Physiotraining
Hiervoor gelden de tarieven van de fitness abonnementen.

 

Afspraak maken

U kunt zowel telefonisch op werkdagen van 08.00 uur tot 12.00 uur op 0183-581578 of via dit webformulier een afspraak met ons maken.